Διαπίστευση Erasmus+ 2021-2027

Με ιδιαίτερη χαρά παραλάβαμε και επισήμως τη Διαπίστευση Erasmus στον τομέα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Το Πρόγραμμα Erasmus+ 2021-2027 φιλοδοξεί να προσφέρει ευκαιρίες συμμετοχής σε όλους. Οι κεντρικοί άξονες γύρω από τους οποίους θα κινηθεί, είναι η κοινωνική ένταξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, η συμμετοχή των νέων στη δημοκρατική ζωή της Ευρώπης, η προστασία του περιβάλλοντος και η καταπολέμηση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, η ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης της διδασκαλίας και της μάθησης, των γνώσεων σχετικά με την κοινή ευρωπαϊκή κληρονομιά και τον πλούτο της πολυμορφίας, καθώς και η υποστήριξη της ανάπτυξης επαγγελματικών δικτύων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Τα επόμενα έτη, 125 μαθητές και 25 Εκπαιδευτικοί του 1ου ΕΠΑ.Λ Νιγρίτας θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν σε χώρες της Ευρώπης, για να αποκτήσουν γνώσεις υψηλού επιπέδου και εφόδια απαραίτητα σε ένα ταχέως εξελισσόμενο Ευρωπαϊκό εργασιακό περιβάλλον. Επίσης, 12 απόφοιτοί μας όλων των ειδικοτήτων μέσω του θεσμού της Μαθητείας, θα τοποθετούνται σε επιχειρήσεις στο εξωτερικό για 30 ημέρες.

Ομάδα Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Κυριακίδου Σοφία
Μούτσιανος Νικόλαος