Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας 2023-2024

Στο χώρο αυτό είναι αναρτημένος ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του σχολείου μας, όπως αυτός επικαιροποιείται κάθε σχολικό έτος, σύμφωνα με την  ΥΑ 13423/ΓΔ4  (ΦΕΚ 491Β 9-2-2021) και ισχύει μέχρι την δημοσίευση νεότερου.

Εσωτερικός_Κανονισμός_Λειτουργίας_ΕΠΑΛ_Νιγρίτας_2023-2024