Το σχολείο μας

Το 1ο ΕΠΑΛ Νιγρίτας είναι σχολική μονάδας της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Οι τομείς που υπάρχουν στο σχολείο μας είναι: Πληροφορικής, Ηλεκτρολόγων-Ηλεκτρονικών & Αυτοματισμού, Μηχανολόγων, Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και Γεωπόνων.

Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων πραγματοποιείται σε δώδεκα (12) πλήρως εξοπλισμένους εργαστηριακούς χώρους (οι οποίοι αναβαθμίστηκαν και εμπλουτίστηκαν το 2003 μέσω προγράμματος αναβάθμισης εργαστηριακού εξοπλισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας).

Τα όργανα διοίκησης του ΕΠΑΛ Νιγρίτας είναι ο Διευθυντής και ο Υποδιευθυντής. Οι μαθητές που φοιτούν στο σχολείο μας είναι ηλικίας από 15 ετών κι άνω και ανέρχονται σε 192 κατά το τρέχον σχολικό έτος 2022-23.

Στο σχολείο μας διδάσκουν 29 εκπαιδευτικοί θεωρητικών μαθημάτων αλλά και τεχνικών ειδικοτήτων. Πολλοί εξ’ αυτών έχουν πρόσθετα τυπικά προσόντα -επιμορφώσεις, δεύτερα πτυχία, μεταπτυχιακούς τίτλους -και συμμετείχαν παλαιότερα σε Ευρωπαϊκά προγράμματα (Δαίδαλος, Leonardo Da Vinci).

Οι μαθητές του σχολείου μας έχοντας ως αρωγούς τους εκπαιδευτικούς τους συνδυάζουν την θεωρητική προσέγγιση με την πρακτική μέσω των επισκέψεων σε χώρους εργασίας και τη συμμετοχή τους σε εκθέσεις μαθητικών έργων που διοργανώνονται τόσο σε τοπικό, όσο και σε Περιφερειακό και Πανελλαδικό επίπεδο. Επιπροσθέτως, συμμετέχουν σε σχολικά προγράμματα καινοτόμων δράσεων (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Αγωγής Σταδιοδρομίας κ.α).