Σχέδιο Δράσης 2022-2023

Το ΕΠΑΛ Νιγρίτας, κατά το σχολικό έτος 2022 – 2023,  συμμετείχε στο πρόγραμμα Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ με το σχέδιο δράσης: 

Το ΕΠΑΛ Νιγρίτας συμβάλλει στην ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας

Η Πράξη «Υποστήριξη και Διαχείριση των Σχεδίων Δράσης του έργου “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ”» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ»  με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση το γεγονός πως ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου Βισαλτίας ασχολείται επαγγελματικά με την γεωργία και έχοντας ως βασικό στόχο να βοηθήσουμε τους ανθρώπους της περιοχής μας, αποφασίσαμε να εγκαταστήσουμε έναν μετεωρολογικό σταθμό στο σχολείο και να δημιουργήσουμε μια ιστοσελίδα, μέσω της οποίας όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε έγκυρα δεδομένα για τον καιρό.

Το σχέδιο δράσης του σχολείου μας, αποτελούνταν  από 3 συνολικά υπό-δράσεις οι οποίες ήταν:

 • Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού.
 • Κατασκευή Ιστοσελίδας στο διαδίκτυο.
 • Επίσκεψη στο Μετεωροσκοπείο Θεσσαλονίκης.

1η δράση: Εγκατάσταση μετεωρολογικού σταθμού

Σκοπός της δράσης ήταν η ανάδειξη του ΕΠΑΛ Νιγρίτας ως κομβικό μετεωρολογικό σημείο της περιοχής, αφού αυτή τη χρονική περίοδο υπάρχει μικρός αριθμός μετεωρολογικών σταθμών στην περιοχή (μόνο στα Θερμά ) και η ανάπτυξη ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων από τους μαθητές.

Η συγκεκριμένη υποδράση περιέλαβε τις εξής δραστηριότητες:

 • Έρευνα με σκοπό την συνεργασία σε επίπεδο τεχνογνωσίας με αντίστοιχα ΕΠΑΛ της χώρας που υλοποίησαν σε προηγούμενο έτος παρόμοια εφαρμογή μετεωρολογικού σταθμού.
 • Έρευνα αγοράς για το επιθυμητό μοντέλο μετεωρολογικού σταθμού.
 • Αγορά μετεωρολογικού εξοπλισμού και μοντάρισμα αυτού σε κατάλληλο σημείο με ιστό στήριξης.
 • Δοκιμές συγχρονισμού του μετεωρολογικού σταθμού με την αντίστοιχη κονσόλα.

2η δράση: Κατασκευή Ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

Σκοπός της δράσης ήταν η ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας  και γενικότερα της τοπικής κοινωνίας για τις καιρικές συνθήκες μέσω της σελίδας.

Η συγκεκριμένη υποδράση περιέλαβε τις εξής δραστηριότητες:

 • Παρουσίαση αντίστοιχων σελίδων άλλων σχολείων.
 • Εξοικείωση των μαθητών με το λογισμικό.
 • Δημιουργία σελίδας και αισθητική διαμόρφωση της.
 • Εμπλουτισμός της σελίδας με πληροφορίες και οπτικοακουστικό υλικό.

https://kairosnigrita.wixsite.com/epal

 

3η δράση: Επίσκεψη στο Μετεωροσκοπείο Θεσσαλονίκης

Σκοπός της δράσης ήταν η γνωριμία των μαθητών με την επιστήμη της Μετεωρολογίας.