Υπεύθυνοι τμημάτων

Α/Α ΤΜΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
1 A1 ΜΠΕΛΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
2 A2 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
3 A3 ΜΠΑΧΑΡΟΥΔΗ ΑΣΗΜΕΝΙΑ
4 ΒΓ ΚΑΤΗ ΑΜΑΛΙΑ 
5 ΒΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
6 ΒΜ ΚΑΡΑΜΑΛΑΚΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
7 ΒΠΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
8 ΒΥ1 ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ
9 ΒΥ2 ΤΖΑΤΖΙΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
10 ΓΒΡ ΠΑΠΑΓΕΡΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
11 ΓΗΛ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
12 ΓΝΟ ΝΑΛΜΠΑΝΤΗ ΒΑΣΙΚΛΙΚΗ
13 ΓΟΧ ΧΟΡΤΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
14 ΓΠΛ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
15 ΓΦΠ ΜΗΛΑ ΕΥΑΝΘΙΑ
16 ΓΨ ΜΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ