Τομέας Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας (Β’ Τάξη)

Πρόκειται για απαιτητικά επαγγέλματα, με έντονους ρυθμούς, τα οποία απευθύνονται σε άτομα που χαρακτηρίζονται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, ψυχικό σθένος, ενσυναίσθηση, κοινωνικές δεξιότητες, αγάπη για το συνάνθρωπο και ικανότητα εργασίας υπό πίεση. Η διάθεση προσφοράς προς το συνάνθρωπο και η ανάγκη να θέσεις τον εαυτό σου στην υπηρεσία όλων εκείνων που νοσούν αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για να επιλέξεις επαγγέλματα Υγείας.

Οι μαθητές και μαθήτριες που επιλέγουν τον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Τομέα και 12 ώρες μαθημάτων Γενικής Παιδείας ανά εβδομάδα. Στη συνέχεια, στη Γ’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ., αφού επιλέξουν μία από τις 9 Ειδικότητες που παρέχει ο Τομέας, παρακολουθούν 23 ώρες μαθημάτων Ειδικότητας.  
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Φ.Ε.Κ. 1489/τ. Β’/26-5-2016, από το σχολικό έτος 2017-2018, στον Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Γ’ τάξη των  Ημερησίων και Εσπερινών ΕΠΑ.Λ., προβλέπεται να λειτουργούν οι εξής ειδικότητες:

  • «Βοηθός Νοσηλευτή»
  • «Βοηθός  Ιατρικών-Βιολογικών Εργαστηρίων»
  • «Βοηθός  Βρεφονηπιοκόμων»
  • «Βοηθός  Φυσικοθεραπευτή»
  • «Βοηθός  Οδοντοτεχνίτη»
  • «Βοηθός  Ακτινολογικών Εργαστηρίων»
  • «Βοηθός  Φαρμακείου»
  • «Αισθητικής Τέχνης»
  • «Κομμωτικής Τέχνης»

Σύμφωνα με το Φ.Ε.Κ. 2187, τ.Β’, 12-6-2018 τα μαθήματα Τομέα που παρακολουθούν οι μαθητές και μαθήτριες του Τομέα Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας στη Β’ τάξη του Ημερησίου ΕΠΑ.Λ. έχουν ως εξής:

 

  ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΩΡΕΣ
1.  Ανατομία-Φυσιολογία
2.  Πρώτες Βοήθειες 2E
3.  Υγεία και Διατροφή
4.  Διαπροσωπικές σχέσεις
5.  Εργασιακό Περιβάλλον Τομέα
6.  Αγγλικά Τομέα
7.  Ειδικό Μάθημα Α 5(Θ+Ε)
8.  Ειδικό Μάθημα Β 5(Θ+Ε)
ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ: 23 ΩΡΕΣ

      Θ: Θεωρία      Ε: Εργαστήριο